Rohlik.cz

Popis produktu

Frosch představuje ideální kombinaci důkladného čisticího účinku v celé domácnosti a současně je šetrný k lidem a životnímu prostředí díky obsahu přírodních látek. Na praní bílého prádla při teplotách 30°C, 45°C a 60°C. Balení obsahuje 20 pracích dávek.

Návod na použití: Doporučené dávkování pro praní v pračce: 60ml na lehce špinavé prádlo, 75ml na středně špinavé prádlo, 120ml na velmi špinavé prádlo. Pro ruční mytí doporučujeme použít 40ml na 10L vody. Pro velmi tvrdou vodu přidejte navíc 20ml. Objem uzávěru je 40ml.

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Lidé s citlivou pokožkou by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Při dodržení určeného způsobu skladování nedochází k rozkladu.

Návod k použití viz obal.

Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Upozornění: Lidé s citlivou nebo poškozenou pokožkou by se měli vyvarovat delšího kontaktu s výrobkem.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Vyhazujte jen prázdné obaly do kontejnerů pro ně výhradně určených.

Složení

SLOŽENÍ: 5–15 neiontové povrchově aktivní látky Mýdlo <5% aniontové povrchově aktivní látky Enzymy Parfémy

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×