Somat Classic tablety do myčky

85 ks
Doporučená cena
 359,90 Kč 
539,90 Kč4,23 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Somat Classic je obohacen o sílu kyseliny citronové a podle nařízení EU neobsahuje fosfáty. 

Pro ještě lepší výsledky mytí používejte v kombinaci se solí Somat a leštidlem Somat.

Použití

Používejte 1 tabletu pro všechny druhy znečištění. Při velmi silném znečištění použijte při teplotě 65 °C. 

  • Vyjměte tabletu roztržením ochranného obalu.
  • Vložte ji do hlavní komory pro mycí prostředek. Nedávejte tabletu do zásobníku na příbory ani do dávkovače soli.
  • Zavřete komoru a spusťte mytí.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 2 let od data výroby uvedeného na obale.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.