Výhodná cena

Somat

Somat Classic tablety do myčky

85 ks
Nabídka do 30. 6.
299,90 Kč 
3,53 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

70+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tablety do myčky Somat Classic s kyselinou citronovou si hravě poradí s každodenními zbytky jídla, mastnotou nebo skvrnami od čaje i kávy. Jejich silná a rychle působící receptura čistí usazené mastnoty a zbytky potravin i na eco program s nízkou teplotou.

  • zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé
  • chrání sklo před korozí
  • neutralizuje nepříjemné pachy v myčce

Použití

Používejte 1 tabletu pro všechny druhy znečištění. Při velmi silném znečištění použijte při teplotě 65 °C. 

  • Vyjměte tabletu roztržením ochranného obalu.
  • Vložte ji do hlavní komory pro mycí prostředek. Nedávejte tabletu do zásobníku na příbory ani do dávkovače soli.
  • Zavřete komoru a spusťte mytí.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte v suchu při teplotách 5–40 °C. Dodržujte národní předpisy.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


5- 15 % bělící činidla na bázi kyslíku
<5 % neinotové povrchově aktivní látky Fosfonáty Polykarboxyláty Enzymy Parfém