Výhodná cena

Bref

Bref Power Aktiv Levandule WC blok

3 ks
Nabídka do 30. 6.
89,90 Kč 
29,97 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

400+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Srbsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Bref Power Aktiv Levandule je pevný WC blok s vůní levandule v atraktivním balení čtyř kuliček, které v sobě ukrývají recepturu se čtyřmi funkcemi funkcemi.

  • čisticí pěna čistí toaletu s každým spláchnutím
  • ochrana před vodním kamenem zabraňuje tvorbě vodního kamene
  • ochrana před nečistotami zabraňuje jejich usazování
  • extra svěžest zanechává dlouhotrvající vůni levandule

Použití

Jednoduše výrobek umístěte do záchodové mísy a nasměrujte do proudu vody.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte při teplotě 5–40 °C. 

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje 3,7-dimethyloktan-3-ol. Může vyvolat alergickou reakci.