Rohlik.cz

Popis produktu

Nový Domestos Turbo Fresh. Rotační tuhý WC blok Pine Fresh. Jedinečný rotační tuhý WC blok s dvoufázovou náplní, která čistí a osvěžuje při každém spláchnutí. Turbína se otáčí pod tlakem vody a šíří tak Domestos sílu všude kolem sebe. Domestos Turbo Fresh zabraňuje tvorbě vodního kamene a odstraňuje nečistoty všude tam, kde se množí bakterie. Zároveň uvolňuje svěží vůni a mimořádnou pěnu.

Návod na použití:

  1. Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody.
  2. Pokud se WC blok dostatečně neotáčí při spláchnutí toalety, umístěte jej do jiné polohy (WC blok funguje rovněž i když se neotáčí).
  3. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše.
  4. Po použití si opláchněte ruce.

Domestos TURBO FRESH rotační tuhý WC blok.

Nebezpečí.

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: 2-(4-terc-butylbenzyl) propionaldehyd, hexyl-2-hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci. OBSAHUJE: SODNÁ SŮL KYSELINY DODECYLBENZEN­SULFONOVÉ.

Složení

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 % parfum Méně než 5 % butylphenyl methylpropional Alpha-isomethyl ionone Benzyl alcohol Hexyl cinnamal Linalool

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×