Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč
Pronto 5in1 Čistič na dřevo 0.75l
79,90 Kč (106,53 Kč/l)
Popis produktu

Pronto 5 V 1 čistič na dřevo. Na dřevěné podlahy a nábytek s povrchovou úpravou a celistvým povrchem.

Návod na použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.

Nebezpečí

Obsahuje: alkoholy, C13–15, rozvětvěné a lineární, ethoxylované EO=8.

Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

< 5% neiontové povrchově aktivní látky < 5% mýdlo Parfémy Dimethylol glycol Methylchloroi­sothiazolinone Methylisothia­zolinone Limonene Geraniol Linalool

 • Popis a složení
  Popis produktu

  Pronto 5 V 1 čistič na dřevo. Na dřevěné podlahy a nábytek s povrchovou úpravou a celistvým povrchem.

  Návod na použití: Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte. Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.

  Nebezpečí

  Obsahuje: alkoholy, C13–15, rozvětvěné a lineární, ethoxylované EO=8.

  Způsobuje vážné poškození očí.

  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

  Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

  Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

  Složení

  < 5% neiontové povrchově aktivní látky < 5% mýdlo Parfémy Dimethylol glycol Methylchloroi­sothiazolinone Methylisothia­zolinone Limonene Geraniol Linalool

 • Podobné produkty