-25 %

Bio-D BIO WC čistič citronová tráva

0,75 l
BIO
Akce do 31. 8.
89,90 Kč 119,87 Kč/l119,90 Kč
Země původu: Velká Británie,

Koncentrovaný 100 % přírodní BIO WC čistič s vůní citronové trávy bez chlóru, který se snadno používá.

Účinně odstraní znečištění a vodní kámen z porcelánu a smaltu. Bezpečný pro použití se septiky a domácími čističkami. 

Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují 100 % recyklovaného materiálu. Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech, neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany.

O výrobci

Bio-D je  malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí a vážné podráždění kůže.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
United Kingdom

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H315: Způsobuje podráždění kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410: Chraňte před slunečním zářením.