Bio-D BIO Přípravek na mytí nádobí

0,75 l
109,90 Kč 146,53 Kč/l
Země původu: Velká Británie,

Koncentrovaný, lehce pěnivý přípravek na mytí nádobí.

Skvělý pro každodenní použití a přitom vysoce účinný na mastnotu a připáleniny. Bez vůně. Hypoalergenní, vhodný i pro citlivou pokožku. Až 75 dávek.

Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují minimálně 70 % recyklovaného materiálu. Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech, neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany. 

Použití

Dávkování: pro plný dřez stačí 10–15 ml prostředku (= 2–3 čajové lžičky). 

Prostředek používejte bezpečným způsobem. Před použitím si přečtěte informace na výrobku.

O výrobci

Bio-D je  malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
United Kingdom

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává‐li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Doplňující informace o nebezpečnosti: