Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu 5.21g

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu

5.21g
59,90 Kč (11,50 Kč/g)
Popis produktu
Až 6 týdnů příjemné vůně. Návod na použití: Sejměte fólii ze skla a umístěte výrobek svisle na vodorovný, stálý povrch. Po 6 týdnech výrobek vyměňte. Upozornění: Neodstraňujte gel ze skla. Chraňte před přímým slunečním světlem a před působením tepla. Nepokládejte na nalakované, navoskované a vyleštěné povrchy. Neumísťujte aromatizovanou stranou dolů. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s kůží omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Specifická rizikovost: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Nebezpečné látky: 4-terc.butylcyklohexyl-acetát, 3,7-dimethylokt-6-ennitril, 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on, jonon, methyl-. Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Může vyvolat alergickou reakci.
Složení
3,6-dioxaoktamethylendiamin Kumarin 2,4-dimethyl-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd Geraniol Linalool 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on