Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč
Nakupte aspoň za 1200,00 Kč a získejte dárek.

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu 5.21g
-8%

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu

Airwick Colours od Nature Crystal air růžové květy středomoří osvěžovač vzduchu

5.21g
Trvale výhodná cena %
54,90 Kč 59,90 Kč (10,54 Kč/g)
Popis produktu

Až 6 týdnů příjemné vůně.

Návod na použití: Sejměte fólii ze skla a umístěte výrobek svisle na vodorovný, stálý povrch. Po 6 týdnech výrobek vyměňte.

Upozornění: Neodstraňujte gel ze skla. Chraňte před přímým slunečním světlem a před působením tepla. Nepokládejte na nalakované, navoskované a vyleštěné povrchy. Neumísťujte aromatizovanou stranou dolů.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při styku s kůží omyjte vodou a mýdlem, při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifická rizikovost: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Nebezpečné látky: 4-terc.butylcyklo­hexyl-acetát, 3,7-dimethylokt-6-ennitril, 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on, jonon, methyl-.

Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

3,6-dioxaoktamethy­lendiamin Kumarin 2,4-dimethyl-cyklohex-3-en-1-karbaldehyd Geraniol Linalool 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on 4-(2,6,6-trimethylcyklohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-on