Cillit Bang

Cillit Bang Čistič na vodní kámen

0,75 l
99,90 Kč  139,90 Kč*
133,20 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

60+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: EU,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Vysoce účinná pěna rychle odstraňuje vodní kámen, mýdlový povlak, vodní skvrny, špínu a nečistoty z nejběžnějších povrchů v domácnosti i venku.

Díky novému složení odpuzují ošetřené povrchy vodu a nečistoty, takže skvrny nepřischnou a následné čištění je mnohem rychlejší.

Použití:

  • Otočte trysku do polohy ON a nastříkejte na povrch.
  • Nechte několik sekund působit.
  • Vyčistěte, otřete a opláchněte.
  • Na odolné skvrny nechejte působit maximálně 5 minut.

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Uchovávejte v suchu a bez přímého slunečního záření.

Upozornění

Nepoužívejte na následující povrchy: veškerý přírodní kámen, např. mramor, žula, mosaz, měď a pozinkované kovy, satinové kování, linoleum, vinyl, textil, koberce, kaučuk, leptané, matné sklo. V zájmu zajištění kompatibility s povrchem před použitím vždy vyzkoušejte na nenápadné ploše.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nepoužívejte společně s jinými čisticími přípravky.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H315 Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém