-41 %

Cillit Bang Turbo Power proti vodnímu kameni a pro větší lesk

0,75 l
Trvale výhodná cena %
99,90 Kč 133,20 Kč/l169,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Nový Cillit bang proti vodnímu kameni a pro větší lesk s novým složením Turbo Power působí již za několik vteřin. Prostředek účinně odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, rez a špínu. Bang! A špína zmizí.

Návod k použití:
1. Otočte trysku do polohy ON. 2. Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části dříve než nanesete na příslušný povrch. 3. Láhev udržujte ve svislé poloze ve vzdálenosti nejméně 20 cm od ošetřovaného povrchu, naneste přímo na místo, které chcete očistit a rozetřete pomocí houbičky nebo hadříku. 4. Nenechte působit déle než 5 minut. 5. Důkladně omyjte vodou. 6. Použitou houbičku nebo hadřík omyjte vodou.

Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nesměšujte s bělícími činidly nebo s jinými čistícími prostředky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Opláchněte vodou po použití na neporézní povrchy určené pro styk s potravinami. pro citlivou kůži se doporučuje použití rukavic.

Xi Dráždivý.

Není vhodné na horké a reagující povrchy jako jsou: Mramor, mosaz, měď, hliník, matné kovy, linoleum, textilní látky, koberce, přírodní kameny, pozinkované kovy, pryže, dřevěné podlahy, matné sklo.

Složení

< 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, parfém
Obsahuje hexylcinnamaldehyd Nebezpečné látky: kyselina amidosírová, alkoholy C 9-11, ethoxylované