Slide 1 of 2

Pattex 100% gel univerzání lepidlo

50 g
119,90 Kč 2 398,00 Kč/kg
Země původu: Německo,

Univerzální lepidlo na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel a vody. Ideální k lepení a drobným opravám namáhaných spojů. Díky své gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný i k aplikacím na svislé povrchy.

Návod k použití: Pattex 100% je vhodný pro kutilské, modelářské a opravárenské práce v interiéru i exteriéru, pro tvorbu dekorativních předmětů s průhlednou povrchovou úpravou apod. Vhodný k lepení nebo povrchové úpravě savých i nesavých materiálů, jako jsou hliník, beton, ocel, nerezová ocel, obklady a dlažba, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, mosaz, povrchově upravené materiály, skelným vláknem vyztužený polyester (GFP), kůže, plátno, papír, karton, tvrzené PVC, polykarbonát, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla. V případě neželezných kovů, jako jsou měď, mosaz nebo bronz, v případě povrchově upravených materiálů (barvy, laky apod.) nebo plastů doporučujeme provést nejprve test kompatibility lepidla s daným povrchem. V případě lepení zrcadel musí jejich povrchová úprava a odraz splňovat normy DIN 1238 5.1 a DIN EN 1036. Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE, ABS a tuhého polystyrenu. Konečné pevnosti je dosaženo po cca 24 hodinách. Spoj je mimořádně pevný, transparentní, pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -50 °C do +80 °C. Jednoduchá aplikace. Bez zápachu. Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.

Likvidace odpadu: Po vytvrzení nespotřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Katalogové číslo odpadu je na vyžádání k dispozici u výrobce.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Báze: polymer FLEXTEC®
Barva: transparentní Hustota: 1,1 g/cm3 Aplikační teplota: +5 °C až +40 °C Otevřená doba: cca 10–15 minut (při +23 °C a vlhkosti 50 %) Doba tuhnutí: cca 24 h (v závislosti na okolní teplotě, vlhkosti a povaze lepeného povrchu) Konečná pevnost: 2 až 4 N/mm2 (dřevo) Teplotní odolnost: -50 °C až +80 °C Spotřeba: cca 230 g/m2 (při jednostranném nánosu, množství závisí na povaze lepeného povrchu) Balení: plastová láhev 50 g

Skladování: 12 měsíců od data výroby při skladování v originálním uzavřeném balení v suchém a chladném prostředí. Chraňte před přímým slunečním zářením.