Pattex Repair 100% univerzální lepidlo

50 g
129,90 Kč 2 598,00 Kč/kg
Země původu: Německo,

Univerzální lepidlo na bázi FLEXTEC® polymeru bez obsahu rozpouštědel a vody je ideální k lepení a drobným opravám namáhaných spojů.

Díky své gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný i k aplikacím na svislé povrchy.

Pattex 100% je vhodný pro kutilské, modelářské a opravárenské práce v interiéru i exteriéru, pro tvorbu dekorativních předmětů s průhlednou povrchovou úpravou apod. Vhodný k lepení nebo povrchové úpravě savých i nesavých materiálů, jako jsou hliník, beton, ocel, nerezová ocel, obklady a dlažba, sklo, keramika, dřevo, korek, měď, mosaz, povrchově upravené materiály, skelným vláknem vyztužený polyester (GFP), kůže, plátno, papír, karton, tvrzené PVC, polykarbonát, pěnový polystyren, kámen, zinek, zrcadla.

V případě neželezných kovů, jako jsou měď, mosaz nebo bronz, v případě povrchově upravených materiálů (barvy, laky apod.) nebo plastů se doporučuje provést nejprve test kompatibility lepidla s daným povrchem. V případě lepení zrcadel musí jejich povrchová úprava a odraz splňovat normy DIN 1238 5.1 a DIN EN 1036.

Nedoporučuje se k lepení PE, PP, PTFE, ABS a tuhého polystyrenu.

Spoj je mimořádně pevný, transparentní, pružný, odolává vodě, otřesům, UV záření a teplotám od -50 °C do +80 °C.

  • Jednoduchá aplikace.
  • Bez zápachu.
  • Vyplňuje mezery a trhliny, nesmršťuje se.

Použití

Lepený materiál musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu. 

Vrstvu lepidla nechte odvětrat cca 10–15 minut, potom oba lepené díly přiložte a pevně stlačte. Pro pevnost spoje je rozhodující síla stlačení, ne doba trvání tlaku. Konečnou pevnost dosáhnete po 24 hodinách.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Lepidlo skladujte uzavřené při pokojové teplotě 10–50 °C.

Upozornění

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem.

Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře.

Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1–2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem.

Výrobce

Henkel ČR s.r.o.
U průhonu 700/10
170 00  Praha 7
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280: Používejte ochranné rukavice. Pokyny pro bezpečné zacházení:

Odstraňování: P501: Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.