Site languages:ČeskyEnglish

Loctite 60 seekund univerzální lepidlo

15 g
129,90 Kč 8 660,00 Kč/kg
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Nový Loctite 60 sec. universal glue lepí už za 60 sekund.

Už žádné další čekání a upevňování!

Ideální pro drobné i velké domácí opravy.Rychlý. Extra silný. Korigovatelný. Skvělý pro velké opravy. Gel - nestéká, aplikovatelný i vertikálně. Průhledný. Bez rozpouštědel. Flexibilní. Skvělý pro lepení velkých ploch.

Lepí většinu materiálů:
Dřevo Kov Kůže Porcelán Kámen Guma Plasty* *Nevhodný na lepení PE, PP

Návod k použití: 1) Před použitím protřepat. Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat. 2) Aplikujte malé množství lepidla pouze na jeden z lepených povrchů. 3) Obě lepené plochy k sobě přitlačte po dobu několika sekund. Doba vytvrzení závisí na typu materiálu a teplotě. 4) Po použití lepidlo ihned uzavřete.

Skladujte jej v suchu a v chladu.

Bezpečnostní varování

Obsahuje ethyl-(2-kyanoakrylát). Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.