Rohlik.cz

Popis produktu

Precision je jednosložkové kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity. Super Attak Precision je navržené pro použití v domácnosti a silně spojuje široké spektrum porézních a neporézních materiálů.

Porcelán, Kov, Guma, Kůže, Dřevo, Plasty*, Papír a další materiály. Upozornění: * Nevhodný na lepení polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), čelních skel aut, polystyrénu a umělých vláken. V případě pochybností lepidlo nejprve vyzkoušejte na skrytém místě.

Návod k použití:

  1. Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě doléhat.
  2. Odšroubujte uzávěr a aplikujte malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů.
  3. Přitlačte k sobě oba lepené povrchy a držte je až do zaschnutí.
  4. Po použití tubu okamžitě uzavřete a uložte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

Xi – Dráždivý

Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S23 Nevdechujte páry. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůží násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×