Loctite Super Attak Power flex gel univerzální sekundové lepidlo

3 g
Momentálně vyprodáno
Upozornit na e-mail, až bude skladem
Zobrazit podobné zboží z kategorie »
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Extra silný & flexibilní
- Voděodolný - Vhodný k aplikaci na svislé plochy a porézní materiály - Vysoká pevnost spoje - Lepí během několika sekund - Vhodný na většinu materiálů* - Po vytvrdnutí transparentní - Bez rozpouštědel - Neucpává se

Guma, Kůže, Dřevo, Kov, Porcelán, Papír, Plasty* a další materiály.

Upozornění: *Nevhodný na lepení polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), čelních skel aut, polystyrénu a umělých vláken. V případě pochybností lepidlo nejprve vyzkoušejte na skrytém místě.

Návod k použití: 1) Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat. 2) Na tubu našroubujte aplikátor, odšroubujte uzávěr a aplikujte malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů. 3) Přitlačte k sobě oba lepené povrchy a držte je až do zaschnutí. 4) Po použití tubu okamžitě uzavřete a uložte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

Skladování: Po použití ihned důkladně uzavřete a skladujte v originálním obalu (blistru) na chladném a suchém místě.

Bezpečnostní varování

Varování Obsahuje Ethyl-(2-kyanoakrylát). Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.