Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání, slevy a exkluzivní produkty jen pro členy.Doprava zdarma, garance závozu do 5 hodin od objednání
4x měsíčně nákup bez minimální výše objednávky
15 % sleva na produkty značky BEZ KOMPROMISU
Exkluzivní produkty jen pro členy

Loctite Univerzální sekundové lepidlo Super Attak

3 g
nedostupné u dodavatele
Poslat e-mail, až bude skladem
Zobrazit podobné zboží z kategorie »
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Univerzální sekundové lepidlo Super Attak Power flex gel.

Lepidlo je extra silné a flexibilní. Je vhodné k aplikaci na svislé plochy a porézní materiály. Lepí během několika sekund a po vytvrdnutí zůstává transparentní. Lepí materiály jako dřevo, kov, kůže, porcelán, papír, gumu i plasty. 

Použití

1) Před použitím protřepejte. Lepené plochy musí být čisté, suché a musí k sobě přiléhat.
2) Na tubu našroubujte aplikátor, odšroubujte uzávěr a aplikujte malé množství lepidla na jeden z lepených povrchů.
3) Přitlačte k sobě oba lepené povrchy a držte je až do zaschnutí.
4) Po použití tubu okamžitě uzavřete a uložte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.

Upozornění: *Nevhodný na lepení polyethylenu (PE), polypropylenu (PP), čelních skel aut, polystyrénu a umělých vláken. V případě pochybností lepidlo nejprve vyzkoušejte na skrytém místě.

O výrobci

Společnost Henkel byla založená v roce 1876. Je světovým lídrem na trhu lepidel, napříč všemi průmyslovými segmenty po celém světě. Soustředí se i na oblast praní prádla, domácí péče a péče o krásu. Pod společnost spadají značky Loctite, Teroson, Bonderite a další. 

Společnost Henkel byla založená v roce 1876. Je světovým lídrem na trhu lepidel, napříč všemi průmyslovými segmenty po celém světě. Soustředí se i na oblast praní prádla, domácí péče a péče o krásu. Pod společnost spadají značky Loctite, Teroson, Bonderite a další. 

Skladování

Skladujte jej v suchu a v chladu.

Bezpečnostní upozornění 

Obsahuje ethyl-(2-kyanoakrylát). Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování par. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

První pomoc: Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poraďte se s lékařem. Při slepení kůži násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžící, oddělte. Můžete použít i Loctite Odstraňovač lepidla nebo malé množství acetonu. Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí. Oči neotevírejte násilím. Konzultujte s lékařem. Při požití se ujistěte, zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.

Výrobce

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
Německo

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P261 Zamezte vdechování par.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s vnitrostátními předpisy.

Doplňující informace o nebezpečnosti:

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.