Ceresit

Ceresit Tablety do pohlcovače vlhkosti levandule

4 ks
434,90 Kč 108,73 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

400+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: EU,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Tablety do pohlcovače vlhkosti AERO 360° s příjemnou vůní levandule. Bojují s nadměrnou vlhkostí v místnosti a zároveň neutralizují nepříjemný zápach. Balení obsahuje 4 tablety.

Použití

  1. Pro otevření přístroje zmáčkněte symbol “OPEN” ve vrchní části přístroje.
  2. Otevřete sáček s absorpční tabletou. Tablety se nedotýkejte.
  3. Vložte tabletu modrou částí do vyklopené části přístroje a zavřete přístroj.
  4. Po úplném rozpuštění tablet otevřete výpustný ventil a roztok vylijte do toalety. Nečistoty vypláchněte teplou vodou.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Skladujte maximálně 24 měsíců od data výroby na suchém místě při teplotě nad 0 °C.

Výrobce

Henkel ČR s.r.o.
U průhonu 700/10
170 00, Praha 7
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení 

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280: Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.