Dressband

DressBand Lepový prostředek na monitoring šatních molů

1 ks
33,90 Kč 33,90 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

1000+ zákazníků má v Oblíbených

Země původu: Česká republika,
Víte, že...
Prozkoumejte nabídku z více než 18 tisíc produktů

Největší výběr ze supermarketů, farmářských obchodů, lékáren a dalších.

Zbavte se šatních molů pomocí feromonového lapače.

Rozměr lapače je 215 × 60 mm.

Použití

  1. Z lepivé plochy odstraňte krycí papír a složte pás do tvaru trojúhelníku.
  2. Takto připravený ho položte nebo za otvor pověste do míst předpokládaného výskytu škůdce.  
  3. V tomto okamžiku je lapač připraven k použití. Lepový prostředek monitoruje výskyt molů po dobu minimálně 8 týdnů, pokud se dříve nezaplní odchycenými jedinci.

O výrobci

Papírna Moudrý s.r.o. byla založena v 1991, kdy pan Moudrý obnovuje výrobu mucholapek v Židlochovicích. Firma se zaměřuje na výrobu prostředků proti hmyzu a hlodavcům.

Skladování

Skladujte v originálních obalech. Skladujte na suchém místě chráněném před působení povětrnosti s dostatečným větráním. Chraňte před dlouhodobým působením tepla a přímého slunečního záření. Chraňte před zdroji zapálení. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte odděleně o potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Neskladujte společně s oxidujícími látkami a kyselinami.

Výrobce

Papírna Moudrý s.r.o.
Nádražní 56
667 01  Židlochovice
Česká republika


 

Standardní věty o nebezpečnosti:


H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 


Pokyny pro bezpečné zacházení:


P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P501 Odstraňte obsah/obal ve schváleném místě sběru odpadů.Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát; methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát. Může vyvolat alergickou reakci. Papír, plast, al. fólie.