Rohlik.cz

Popis produktu

Kuchyň je místo náchylné k usazování bakterií. Použití dezinfekčního čistícího přípravku je jediný způsob, jak zabránit množení mikrobů. Trojí účinek* přípravku odstraňuje 99,99 % mikroorganizmů. Odstraňuje účinně zbytky mastnoty a usazenin. *Trojí účinek: antibakteriální (5 min), fungicidní podle normy EN 13697 proti Candida Albicans a virucidní podle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a chřipkovému viru Influenza A (H7N1) (15 min). Účinnost ověřena a zkontrolována autorizovanou laboratoří.

Použití: Nastříkejte přípravek na plochu určenou k čištění. Nechte působit. Pak otřete vlhkým hadříkem. V případě usazenin nechte působit delší dobu a podle potřeby čištění opakujte. Plochy ve styku s potravinami omyjte pitnou vodou. V případě hloubkové dezinfekce nechte působit 15 minut.

Doporučení: Za normálních podmínek použití neohrožuje septiky. Horké nebo teplé plochy nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. Nesměšujte s louhem ani jinými čistícími prostředky.

Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky Kationtové povrchově aktivní látky Fosfáty Parfém (obsahuje limonene – může vyvolat alergickou reakci)

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×