-16 %

Sanytol Dezinfekce odmašťující čistič kuchyně

500 ml
Akce do 28. 3.
 69,90 Kč 
83,90 Kč139,80 Kč/l
Země původu: EU,

Odmašťující dezinfekce – čistič kuchyně.

Sanytol odstraňuje až 99,9 % bakterií, plísní a virů. Složení bez chlóru účinně a rychle odmastí jakýkoliv povrch a zanechá ho hygienicky čistý s příjemně citrusovou vůní.

Tento účinný čistič je antibakteriální dle normy EN 13697 (5 min), fungicidní dle normy EN 13697 (15 min) a virucidní dle normy EN 14476 (15 min) proti Herpes simplex a chřipkovému viru Influenza A (H1N1). 

Použití

Nastříkejte přípravek, nechte 5 minut působit a otřete vlhkou houbou.

V případě hloubkové dezinfekce nechte působit 15 minut. Pravidelně opakujte. Je ideální na sporáky, trouby, grily, dřezy, nerezové plochy, pracovní desky, ledničky, mikrovlnné trouby, omyvatelný kuchyňský nábytek. Plochy ve styku s potravinami omyjte pitnou vodou.

Za normálních podmínek použití neohrožuje septiky. Horké nebo teplé plochy nechte před nanesením přípravku vychladnout. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

O výrobci

AC Marca Czech Republic je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je specialistou v oblastech péče o domácnost, hygiena, péče o tělo a v oblasti lepidel a tmelů.

Portfolio značek se pyšní známými názvy jako Alex, Sanytol, Lactovit, Norit, Giorgi, Ecran či Ceys. 

Skladování

Skladujte v suchu mimo dosah dětí. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obale.

Upozornění

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Nepožívat. Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium.

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01  Český Brod
Česká republika

Standardní věty o bezpečnosti

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P501: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován