Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Sanytol Dezinfekce osvěžovač vzduch plochy & textil svěží horská vůně 300 ml
-15%

Sanytol Dezinfekce osvěžovač vzduch plochy & textil svěží horská vůně

Sanytol Dezinfekce osvěžovač vzduch plochy & textil svěží horská vůně

300 ml
Akce do 31. 8.
84,90 Kč 99,90 Kč (283,00 Kč/l)
Popis produktu

Sanytol, expert na dezinfekci bez chlóru, vyvinul praktický univerzální dezinfekční osvěžovač pro perfektní hygienu domova a příjemný pocit svěžesti. Neutralizuje pachy a zabíjí 99% mikroorganismů ve vzduchu, na povrchu i textiliích. Zápach nepřekrývá, ale odstraňuje jeho příčiny. Ideální na: Čištění vzduchu ve velmi navštěvovaných nebo málo větraných místech: tabákové pachy, zatuchlina, pachy v kuchyni, na toaletách, ve skříni, v autě,… Na dezinfekci povrchů: koberce, závěsy, matrace, polštáře, autosedačky, kliky, počítače, telefony, nádoby na odpadky, vypínače, záchodové mísy,… Doporučení – jako prevence nebo v období epidemie (chřipka, gastroenteritida,…)

  • Trojí účinek: baktericidní podle normy EN 13697 (5 min), fungicidní podle normy EN 13697 (15 min), virucidní podle normy EN 14476 (30 min). Účinnost byla ověřena a zkontrolována akreditační laboratoří.

Odstraňuje kromě jiného: Adenovirus typu 5, Poliovirus typu 1, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Trichophyton, Candida albicans, Aspergillus niger, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa,…

Biocidní přípravek používejte bezpečně. Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Návod na použití:

Dezinfekce vzduchu: Zavřete dveře a okna v místnosti. Před použitím protřepat. Aplikujte krátkými postřiky. Opusťte místnost, nechejte působit 30 minut a následně vyvětrejte.

Dezinfekce povrchů a tkanin: Před použitím protřepat. Nastříkejte ze vzdálenosti 25 cm na předem umytou plochu. Nechejte působit 30 minut. Na odolné pachy postup opakujte. U textilií a choulostivých povrchů vyzkoušejte nejprve na malém, málo viditelném místě. Nepoužívejte přímo na kůži, semiš, hedvábí, lakované povrchy, malované nebo natírané dřevo, akrylové plasty.

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.

NEBEZPEČÍ: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P301+P312 při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko. Tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. P305+P351+­P338 při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevdechujte páry. Nepoužívejte na jiné účely, než pro které je výrobek určen. Přípravek rozprašujte krátkým stlačením a celková doba rozprašování by v místnosti o velikosti 10m² neměla přesáhnout dobu 10 sekund. Nestříkejte na potraviny ani na plochy, které jsou s nimi v kontaktu. Neaplikujte přímo na osoby, rostliny ani na domácí zvířata. Po dobu zasychání přípravku chraňte čerstvě ošetřené plochy před dětmi a domácími zvířaty. Po úplném zaschnutí produktu již nehrozí žádné nebezpečí.

Složení

Biocidní účinná látka (TP2/AE): biphenyl-2-ol 4g/kg

30 % alifatické uhlovodíky

Dezinfekční prostředky Parfémy (linalool)

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK