Bio-D BIO Prášek na praní bez dráždivých enzymů (1 kg)

17 praní
209,90 Kč 12,35 Kč/praní
Země původu: Velká Británie,

Šetrný prací prášek v BIO kvalitě bez dráždivých enzymů. Vhodný je proto nejen pro praní v pračce, ale i pro ruční praní. 

Prášek je vyrobený čistě z přírodních zdrojů. Jeho hypoalergenní vlastnost umožňuje bezproblémové ruční praní i té nejcitlivější pokožce. Složení bez dráždivých enzymů zaručuje nulové podráždění

Neutrální je i ve vůni, neobsahuje žádné aroma. Vyprané prádlo tak můžete osvěžit svým oblíbeným esenciálním olejem. Balení obsahuje 17 pracích dávek.

Proč si vybrat prací prostředky Bio-D?

  • Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují 100 % recyklovaného materiálu. Jsou tak šetrné nejen k Vaší pokožce, ale i k přírodě.
  • Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech.
  • Neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany

Použití

Na várku prádla přidejte do zásobníku pračky podle míry znečištění 50–90 gramů pracího prášku.

Prostředek používejte bezpečným způsobem. Před použitím si přečtěte informace na výrobku.

Upozornění

Způsobuje podráždění kůže Způsobuje vážné poškození očí.

O výrobci

Bio-D je malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H315 Způsobuje podráždění kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím jej vyperte.