Bio-D BIO Bělicí prostředek a odstraňovač skvrn

400 g
109,90 Kč 274,75 Kč/kg
Země původu: Velká Británie,

Ekologický prací prostředek v BIO kvalitě s bělícím účinkem na bázi kyslíku, který účinně odstraňuje skvrny i zápach a zároveň má antibakteriální účinek.

Přípravek neobsahuje chlór. Vhodný pro praní i při nízkých teplotách. Bezpečný pro použití se septiky a domácími čističkami. Balení vystačí až na 22 dávek praní.

Proč si vybrat prací prostředky Bio-D?

  • Nádoby a obaly značky Bio-D obsahují minimálně 70 % recyklovaného materiálu. Jsou tak šetrné nejen k Vaší pokožce, ale i k přírodě.
  • Produkty ani přísady nejsou testované na zvířatech.
  • Neobsahují žádné živočišné složky a jsou tak vhodné pro vegany
  • Neobsahují ani žádné geneticky modifikované látky.

Použití

Doporučujeme použít v kombinaci s Bio-D Tekutým pracím gelem nebo Bio-D Práškem na praní, které dohromady zaručí vynikající výsledek.

Prostředek používejte bezpečným způsobem. Před použitím si přečtěte informace na výrobku.

O výrobci

Bio-D je malá britská rodinná firma, která se velmi přísně a důsledně soustředí na výrobu prostředků tak, aby měly minimální dopad na životní prostředí jak při výrobě samotné, tak při jejich použití. Volí pouze ty nejbezpečnější přísady nejvyšší kvality. Tam kde je to možné, jsou přísady rostlinného původu a získané z obnovitelných zdrojů. 

Skladování

Skladujte v suchu a mimo dosah dětí.

Výrobce

The Bio-D Company Ltd
31 Bergen Way
Sutton Fields, Hull,
East Yorkshire, HU7 0YQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.