-33 %

Finish leštidlo do myčky nádobí

0,8 l
Akce do 28. 3.
 99,90 Kč 
149,90 Kč124,88 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Zajistí dokonale nablýskané sklenice a talíře.

Ve spolupráci s mycím prostředkem pomáhá smývat z nádobí zbytky jídla, skvrny, zbavuje ho povlaku a dodává mu oslnivý lesk. Zároveň urychluje schnutí nádobí a zajišťuje důkladné opláchnutí. Leštidlo Finish Shine&Dry zabraňuje ulpívání kapek vody na nádobí a předchází tak nevzhledným skvrnám.

Doporučujeme použít leštidlo Finish tam, kde chcete mít jistotu dokonale čistého a lesklého nádobí bez skvrn a povlaku.

Jak pouzit Finish leštidlo

Použití

Leštidlo jednoduše nalijte v doporučeném množství do dávkovače určeného výrobcem myčky. Uzavřete dávkovač a zvolte mycí program. Prostředek se bude automaticky uvolňovat v rámci oplachovacího cyklu. Leštidlo používete při každém mytí nádobí (pokud již není obsaženo v mycím přípravku).

O výrobci

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Po každém použití uzavřete balení.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavoce a ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.