Finish

Finish leštidlo do myčky nádobí

0,8 l
139,90 Kč  219,90 Kč*
174,88 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

90+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Leštidlo Finish poskytuje lepší schnutí vašeho nádobí a zabraňuje ulpívání kapek vody na skle. Jeho složení chrání sklo před zašednutím a tím zajišťuje déle trvající zářivý lesk.

  • zamezuje vzniku skvrn na skle
  • urychluje sušení nádobí, takže jej po skončení cyklu nemusíte otírat

Účinkuje při oplachování a napomáhá odstranit jak mycí prostředek tak zbytky jídla z nádobí. S tímto leštidlem si užijete nablýskaných talířů, sklenic i příborů a ochrany proti skvrnám a povlaku na nádobí.

Powerball (červená kulička v logu značky Finish) je ochranná známka společnosti Reckitt.

Použití

Leštidlo jednoduše nalijte v doporučeném množství do dávkovače určeného výrobcem myčky. Uzavřete dávkovač a zvolte mycí program. Prostředek se bude automaticky uvolňovat v rámci oplachovacího cyklu. Leštidlo používete při každém mytí nádobí (pokud již není obsaženo v mycím přípravku).

O výrobci

Reckitt Benckiser je britská společnost, která patří mezi přední mezinárodní prodejce zboží v oblasti zdravotnických, osobních a hygienických výrobků. Mezi její nejznámější značky patří Durex, Dettol, Airwick, Veet, Scholl nebo volně prodejné léky, jako jsou Nurofen, Strepsils, Strepfen či Gaviscon. Rovněž vyrábí prostředky pro úklid či údržbu domácnosti, jako je Vanish, Finish, Calgon, Woolite nebo Cillit Bang.

Skladování

Spotřebujte nejlépe do 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Po každém použití uzavřete balení.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením, teplem, horkými povrchy, jiskrami a otevřeným ohněm. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Dotýkejte se pouze suchýma rukama.

Výrobce

Reckitt Benckiser UK
Wellcroft Road, Slough
Berkshire SL1 4AQ
Velká Británie

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P280 Používejte ochranné rukavoce a ochranné brýle/obličejový štít.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

5-15%: neiontové povrchově aktivní látky
<5 % konzervační činidla (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone)