K2r Čistič pračky 3v1

2 ks
54,90 Kč 27,45 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

K2r čistič pračky s unikátním řešením 3 v 1 dokáže prodloužit životnost vaší pračky.

Účinné složení přináší svěžest a čistí všechny důležité části pračky, odstraňuje vodní kámen, zbytky pracího prostředku a aviváže.

Použití

  • Pračka s předním plněním: Nasypte obsah sáčku do bubnu prázdné pračky a okamžitě zapněte program na praní bavlny 60°C.
  • Pračka s horním plněním: Nasypte obsah sáčku do bubnu prázdné pračky, nastavte nejvyšší teplotu, nejvyšší hladinu vody a zvolte nejdelší prací program. Okamžitě spusťte kompletní prací cyklus.

Používejte každé 3 měsíce nebo po 40 pracích cyklech.

Vhodné pro pračky s předním i horním plněním. Nepoužívejte na smaltované bubny praček.

O výrobci

Henkel je německá společnost s historií sahající až do roku 1876. Podnik se zabývá především výrobou drogistického zboží. Společnost nabízí široký sortiment od pracích a čistících prostředků, přes kosmetiku až po hygienické potřeby. Nejznámější značky, které má Henkel pod křídly, patří Bref, Palmex, Perwoll, Persil, Somat nebo Silan.

Skladování

Uchovávejte v suchu při teplotě 5–40 °C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

Výrobce

Henkel ČR, spol s r.o.
Boudníkova 2514/5
180 00  Praha
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.