-45 %

Lenor Unstoppables Sport vonné perličky do praní

210 g
Akce do 29. 5.
109,90 Kč 523,33 Kč/kg199,90 Kč
Země původu: Velká Británie,

Perličky Lenor Unstoppables dodávají prádlu svěží vůni až do dalšího vyprání.

Vůně vydrží na oblečení až 12 týdnů (při uskladnění prádla), takže si ho můžete kdykoliv obléknout a bude stále stejně vonět. Pro optimální účinek vsypte perličky Lenor Unstoppables do prázdného bubnu pračky před každým praním. Pak vložte oblečení, přidejte prací prostředek a aviváž jako obvykle. 

Použití

Perličky vsypte do uzávěru (Doporučené dávkování = 13,5 g). Do prázdného bubnu pračky vsypte pouze perličky, nevhazujte celý uzávěr. Vložte oblečení a přidejte prací prostředek a aviváž jako obvykle. Ideální pro všechny barvy, látky a do každého praní.

Skvělé pro sportovní oblečení a ručníky.

O výrobci

The Procter & Gamble Company je americký nadnárodní koncern podnikající především v oblasti drogistického zboží. P&G svými značkami působí v deseti segmentech spotřebního zboží od dětských plen, přes prací prášky, ženské hygienické prostředky, vlasovou péči, holící potřeby až po zubní hygienu a zdravotnické potřeby. Mezi nejznámější značky patří Pampers, Tide, Ariel, Always, Head & Shoulders, Old Spice, Pantene, Braun Gillette, Venus, Vicks a Oral B.

Skladování

Skladujte při teplotách do 25 °C.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Škodlivé pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje Limonen, Allyl Cyclohexylpropionate, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Hexyl Cinnamal, Hexyl Salicylate, Methylundecanal, Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci. 

Výrobce

The Procter & Gamble Company
1 P&G Plaza Cincinnati
OH 45202
Spojené státy americké

Standardní věty o nebezpečnosti:

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P501 - Zneškodnite obsah / nádobu v príslušnom miestnom systéme nakladania s odpadmi

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P301+P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.