Frosch Prací přípravek s aloe vera (1,5l)

20 praní
249,90 Kč 12,50 Kč/praní
Země původu: Německo,

Frosch představuje ideální kombinaci důkladného čisticího účinku v celé domácnosti a současně je šetrný k lidem a životnímu prostředí díky obsahu přírodních látek. Na praní prádla při teplotách 20°C - 90°C. Balení je určeno na 20 pracích dávek.

Návod na přípravu:
Doporučené dávkování pro praní v pračce: 60ml na lehce špinavé prádlo, 75ml na středně špinavé prádlo, 120ml na velmi špinavé prádlo. Pro ruční mytí doporučujeme použít 40ml na 10L vody. Pro velmi tvrdou vodu přidejte navíc 20ml. Objem uzávěru je 40ml.

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy

Skladujte v původních obalech při pokojové teplotě. Při dodržení určeného způsobu skladování nedochází k rozkladu.

Složení

SLOŽENÍ: 15 - 30 % mýdlo
5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky < 5 % aniontové povrchově aktivní látky Enzymy (protease, amylase, cellulase) Parfémy Další složení: aloe vera barbedensis.