Linteo

Linteo Vlhčené čistící ubrousky na brýle

50 ks
59,90 Kč 1,20 Kč/ks

Doručení už do 60 minut

100+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Vlhčené ubrousky pro rychlé a snadné čištění brýlí

Vlhčené ubrousky Linteo na čištění brýlí jsou rychleschnoucí, antistatické a nedělají šmouhy. Ubrousky jsou baleny samostatně, můžete si je tak vzít kdykoliv a kamkoliv s sebou.

Použití

Jsou vhodné také na čištění čoček kamer a fotoaparátů a také mobilních telefonů.

O výrobci

Společnost Melitrade a.s. je vlastníkem značek Linteo, Onclé a Niteolu. Svou výrobu soustředí především na segment vlhčených ubrousků a papírových kapesníčků, vyrábí ale i potřeby do domácnosti a pro úklid.

Skladování

Skladujte při teplotě +5 °C až +30 °C v suchých, dobře větraných prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením v originálních, dobře uzavřených obalech, na místě nepřístupném dětem. Přípravek skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobce

Melitrade a. s.
Domažlická 1232/3
130 00 Praha 3 – Žižkov
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P501 Odstraňte obsah/obal na místě k tomu určeném.