Kiwi Extreme protector impregnační sprej

200 ml
89,90 Kč 449,50 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Dlouhotrvající ochrana před vodou, sněhem a solí ve spreji.

Impregnace ve spreji je vhodná pro všechny materiály a barvy. Kiwi Extreme Protector poskytuje dlouhotrvající ochranu obuvi, oblečení a outdoorového vybavení vyrobeného z kůře, semiše a nubuku, textilu a smíšených materiálů. Zachovává prodyšnost materiálu.

Použití

Stálobarebnost vyzkoušejte na malém skrytém místě. Aplikujte rovnoměrně. Pro lepší účinek používejte pravidelně. Větší předměty impregnujte venku.

O výrobci

SC Johnson je rodinná společnost z Wisconsinu s tradicí sahající až 130 let do minulosti. Jsou výrobcem čisticích prostředků pro domácnost a výrobků pro domácí skladování, péči o vzduch, hubení škůdců a péči o obuv. Spadají pod ní značky jako Pledge®, Glade®, OFF! ®, Mr Muscle®, Kiwi® a mnoho dalších. SC Johnson je rodinná společnost 5. generace, což znamená, že na Wall Street nereaguje. Obchoduje se svými produkty po celém světě. 

Upozornění

Extrémně hořlavý. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Zákaz kouření v blízkosti spreje. Nevdechujte aerosoly. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte v pouze v dobře větraných prostorách. Používejte dle návodu.

Nádobka je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Po použití místnost vyvětrejte. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného v souladu se zákonem o odpadech.

Výrobce

S.C. Johnson s.r.o.
Radlická 519
150 00
Praha 5-Anděl
Česká republika