Rohlik.cz

Popis produktu

Biolit KIDS elektrický odpařovač s tekutou náplní hubí komáry. Je určený pro použití v dětských pokojích a místech, kde se vyskytují děti. Provedení el. odpařovače zabraňuje díky pojistce těm nejmenším v odšroubování náplně. Zároveň vysoce hořká přísada zabraňuje případnému nežádoucímu olizování náplně dětmi či domácími zvířaty.

Návod k použití: El. odpařovač je určen pro připojení do el. sítě o napětí 220–230 V. Odšroubujte uzávěr z tekuté náplně a zašroubujte ji do el. odpařovače. Zasuňte odpařovač do zásuvky – lahvička musí zůstat ve svislé poloze, což umožňuje otočná hlava s kolíky. Po několika minutách komáři přestávají bodat, později jsou usmrceni. Doporučení je použití při otevřených oknech, kdy přípravek brání nalétávání komárů do místnosti. Tekutá náplň je určena pro místnosti o velikosti 30 m², při ochraně větších prostor proti komárům použijte více odpařovačů. El. odpařovač vždy odpojte po dobu, kdy nepotřebujete ochranu před komáry. Tento odpařovač nelze použít v kombinaci s polštářky Biolit proti komárům a je určen jen pro použití s Biolit tekutou náplní KIDS. Umísťujte odpařovač do míst/el. zásuvek min. 2 m od postýlky. Doporučené použití pro děti od 1 roku věku.

Bezpečnostní opatření: R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S29 Nevylévejte do kanalizace. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při potřísnění umyjte kůži vodou a mýdlem. prázdný obal uložte do komunálního odpadu. nespotřebovanou náplň likvidujte jako nebezpečný odpad. Nedoporučuje se použití v přítomnosti citlivých osob (např. astmatiků). Odpařovač během činnosti nezakrývejte textiliemi, papírem nebo jinými hořlavými materiály. Přípravek lze použít v okolí psů a rostlin. Nepoužívejte v okolí akvárií či terárií. Výrobek je určený pro manipulaci dospělými osobami, není určen pro použití dětmi!

Složení

Účinné látky: prallethrin (ISO) [EC 245–387–9] 12 g/kg, pyrethriny a pyrethroidy [EC 232–319–8] 1 g/kg

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×