Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Finish regular 2x250ml čistič myčky
-7%

Finish regular 2x250ml čistič myčky

Finish regular 2x250ml čistič myčky

Trvale výhodná cena %
189,90 Kč 204,90 Kč (94,95 Kč/ks)
Popis produktu

Praktické dvojité balení čističe myčky za skvělou cenu. Jeho fungování je založeno na bezpečném a efektivním štěpení a odstraňování minerálního nánosu uvnitř myčky, včetně obtížně dosažitelných součástí, jako je topné těleso a ramena s tryskami. Modrá vrstva odstraňuje mastnotu a čirá vodní kámen. Pro optimální fungování vaší myčky byste tento čistič měli použít alespoň jednou za měsíc. Jedině čistá myčka může umýt vaše nádobí naprosto do čista.

Návod k použití: 1 Používejte jen v prázdné myčce. 2 Odstraňte pouze nálepku, nikoli víčko. 3 Umístěte lahvičku dnem vzhůru do spodního koše stejně, jako byste umístili talíř. Víčko nechte zavřené. 4 Použijte program s minimálně 65 °C.

Vhodné pro všechny typy myček, nepřidávejte detergent.

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Použité obaly odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu! Obal předejte k recyklaci až po jeho důkladném vyprázdnění.

Složení

Parfém 5 – 15%: isotridekanol ethoxylovaný (neiontové povrchově aktivní látky) 15 – 30%: kyselina citronová Nebezpečné látky: kyselina citronová, isotridekanol ethoxylovaný

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK