-11 %

Cillit Bang Power Cleaner Odstraňovač plísní

0,75 l
Trvale výhodná cena %
149,90 Kč 199,87 Kč/l169,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Cillit Bang odstraňovač plísní je určený pro: • dlaždice do koupelny • maltu na stěny • vany • umyvadla • sprchové zástěny a závěsy • WC • trouby, varné desky • sporáky • pracovní desky • dveře chladničky • odpadkové koše • chrom a zástrčky. Není vhodný: na zastaralé nebo počkozené povrchy, zabarvené spáry, gumu, neglazurované kachličky, smalt, barevné, lakované a pozlacené plochy, dřevo a laminátové podlahy, textil a koberce, plasty z polyaminů a polykarbonátů.

Návod k použití:
1. Otočte trysku do polohy ON. 2. Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části po dobu 3 minut. 3. Láhev udržujte ve svislé poloze a stříkejte 20-25 cm od plochy. 4. Nechte působit max. 5 minut, otřete houbičkou a důkladně opláchněte vodou.

Bezpečnostní varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Pokyny pro bezpečné zacházení: Biocidní výrobek, používejte bezpečně. Pro neprofesionální použití. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Krátkodobý bělící účinek na kůži. Pozor! Nesměšujte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Složení

Účinná látka: chlornan sodný 26g/kg
Nebezpečné látky: chlórnan sodný, dodecyldimetylamín-oxid, hydroxid sodný, 2-ethylhexylsíran sodný Dále obsahuje <5%: hydroxid sodný, aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, parfém S biocídním účinkem 5 minut