Rohlik.cz

Popis produktu

Nový Cillit Bang pro bělení a čistotu s Turbo Power působí již za několik vteřin. Prostředek účinně odstraňuje každodenní skvrny, připálenou mastnotu a zatvrdlou špínu. Bang! A špína zmizí.

Návod k použití: (nanášejte opatrně – obsahuje bělidlo)

  1. Otočte trysku do polohy ON.
  2. Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části dříve než nanesete na příslušný povrch.
  3. Před použitím nechte případné horké povrchy vychladnout.
  4. Láhev udržujte ve svislé poloze ve vzdálenosti nejméně 10 cm od ošetřovaného povrchu.
  5. Otřete houbičkou nebo hadříkem.
  6. Důkladně opláchněte vodou.

Bezpečnostní varování: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Specifická rizikovost: Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži.

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Používejte gumové rukavice.

Není vhodné pro: Použití na oděvy, textil, koberce, dřevěné, gumové, vinylové, papírové a barvené povrchy, mramor, hliník, mosaz nebo měď. V případě kontaktu s některým z výše uvedených materiálů ihned omyjte vodou. Delší kontakt s kovy, starým porcelánem, laminátem nebo mramorem může způsobit jejich blednutí.

Složení

< 5 %: chlorové bělicí činidlo, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky Další složky: parfém Nebezpečné látky: hydroxid sodný, chlornan sodný, 2-ethylhexylsíran sodný, aminy, C 10–16-alkyldimethyl, N-oxidy

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×