Pur Gold Care Coconut Milk prostředek na ruční mytí nádobí

0,7 l
49,90 Kč 71,29 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Pur Gold Care prostředek na mytí nádobí s atraktivní vůní kokosového mléka. Silný odmašťovací účinek za současné péče o pokožku rukou. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obale.

Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky
<5 % amfoterní povrchově aktivní látky Parfémy 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol Benzisothiazolinone Methylisothiazolinone Octylisothiazolinone