-20 %

Pur Duo Power Lavender & White Vinegar prostředek na ruční mytí nádobí

0,9 l
Trvale výhodná cena %
39,90 Kč 44,33 Kč/l49,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Jedinečná kombinace účinných látek Pur Power Lavender pronikne hluboko do skvrn a odstraní tak i ty nejodolnější připáleniny a mastnotu i bez velkého drhnutí.

Varování
Pur Power Lavender. Prostředek na ruční mytí nádobí. Varováni. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Složení

Složení:
<5% aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone, enzymy,