Rohlik.cz

Popis produktu

Bref Power Gel Proti vodnímu kameni vám nabízí 6 funkcí pro maximálně účinnou a kompletní péči o Vaše WC – dokonalé odstranění rzi, skvrn, vodního kamene a nečistot, dezinfekci, svěžest a maximální čistotu i pod vodní hladinou. Tento gel je mnohem hustší než běžné WC čističe a díky tomu přilne k povrchu WC mísy. Výsledkem je dezinfikovaná, dokonale čistá a nádherně svěží toaleta.

Návod k použití: Uzávěr je opatřen dětskou pojistkou. Otevření: stiskněte dvěma prsty uzávěr po obou stranách a otočte doleva. Uzavření: jemně otáčejte do zaklapnutí. Aplikujte nezředěný čistič (cca 70ml) pod okraj a na stěny WC mísy. Nechte 30 min působit, abyste odstranili vodní kámen a zničili bakterie. Poté spláchněte. V případě velmi odolných usazenin proces opakujte.

Skladování: Datum výroby je vyznačený na obale. Skladujte 3 roky od data výroby v pokojové teplotě.

Bezpečnostní varování: Upozornění: V případě zasažení záchodového prkénka jej ihned opláchněte. Nepoužívejte na jiné povrchy než WC mísu. Produkt otevírejte opatrně. Zamezte rozlití produktu. Láhev po každém použití a před vyhozením pečlivě uzavřete. Láhev vyhazujte do odpadu zcela vyprázdněnou a vymytou. Nespotřebovaný produkt odevzdejte v místě sběru nebezpečného odpadu. Obal znovu nepoužívejte. První pomoc: Zasažené oči okamžitě vypláchněte vodou a potřísněnou pokožku omyjte vodou. Po požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, vypijte 1–2 sklenice vody. Vyhledejte lékaře. R34 Způsobuje poleptání. R37 Dráždí dýchací orgány. S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S23 Nevdechujte plyny. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou. C Žíravý

Složení

<5% neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky Parfém, dezinfekční prostředky Účinná látka: kyselina chlorovodíková (11,6g na 100g produktu)

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×