Attitude Prostředek na ruční mytí nádobí pro děti, bez vůně

0,7 l
 119,90 Kč 171,29 Kč/l
Země původu: Kanada,

Přípravek na mytí nádobí má ekologické složení z přírodních zdrojů. Bez obav s ním tak můžete umývat nádobí vašich nejmenších i celé rodiny a dokáže odstranit také mastnotu a připáleniny.

Přírodní přípravek, který byl vyvinut na mytí lahviček od mléka, dudlíků, hrníčků s pítkem, součástí na odsávačku mléka a dalšího nádobí vašich nejmenších.

Obsahuje jen čistě hypoalergenní složky. Je šetrný také k pokožce vašich rukou, zbytečně nevysušuje a po umývání nádobí ji zanechá hebkou. Obsahuje rostlinný výtažek saponin, který má přirozené pěnivé a čisticí vlastnosti. Díky absenci živočišných látek je vhodný i pro vegany.

Pro výrobu produktu jsou použity 100% obnovitelné zdroje energie. Obal je 100% recyklovatelný. Ekologické složení čističe se opírá o certifikaci EcoLogo.

Použití

Nalijte dva ml přípravku do jednoho litru horké vody, cca 15 ml do standardního dřezu.

O výrobci

ATTITUDE je kanadská firma, která nabízí přírodní produkty pro péči o celé tělo, ale i k úklidu domácnosti. Za značkou stojí skupina mladých rodičů, kteří chtěli pro sebe i své rodiny to nejlepší v přírodní kvalitě a rozhodli se svou filozofii šířit prostřednictvím této značky dál. Vyvinuli přírodní produkty, které obsahují jen ty nejčistší a nejbezpečnější složky, jsou 100 % bez nežádoucích látek. Dnes se prodávají ve více než 30 zemích světa.

ATTITUDE ukazuje cestu směrem k lepšímu a uvědomělému způsobu života. ATTITUDE je členem programu „People for the Ethical Treatment of Animals“, výrobky jsou veganské. Dále mají certifikaci "EcoLogo" potvrzující šetrnost k životnímu prostředí.

Skladování

Skladujte v suchém a chladném prostředí. Spotřebujte do jednoho roku od otevření.

Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s očima, při jejich zasažení několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Výrobce

ATTITUDE
5605 De Gaspé, Suite 900
Montreal, QC, H2T 2A4
Canada

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.