Rohlik.cz

Popis produktu

Domestos tekutý čistič odpadů s dezinfekčním účinkem. Bezpečný na všechny typy potrubí a septiky. Vhodný pro odpadní odtoky dřezu, sprchy, umyvadla a vany.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi. Zatlačte uzávěr dolů a otočte v protisměru hodinových ručiček.

Použití: Jen pro ucpané odpady a potrubí (není vhodný pro ucpané toaletní mísy)

1. Pro neodtékající vodu: Jednoduše nalijte celý obsah láhve do vody a nechte působit. Voda odteče, až bude odpad průchodný. 2. Pro pomalu odtékající vodu: Nalijte celý obsah láhve do odtoku a nechte působit. 3. Poté důkladně propláchněte horkou vodou.

Důležité: Otevírejte opatrně. Láhev nestlačujte. Zabraňte vyšplíchnutí. Chraňte ruce, oči a děti, před stykem se dřezem během užívání přípravku. Nepoužívejte zvon, pokud nedošlo k vyčištění odpadu. produkt může být v potrubí stále přítomen. Prázdnou láhev nepoužívejte na jiné účely. Láhev před odložením do odpadu bezpečně zavřete. Zamezte styku se zlatem a mosazí. Zamezte styku se starou a odřenou glazurou a odřeným chrómem. Nepoužívejte ve dřezu s odpadovým drtičem a na toaletní mísy.

Upozornění: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání. Uchovejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůží a okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Vysoce toxický pro vodní organismy. Používejte pouze dle návodu. Zabraňte uvolnění koncentrovaného přípravku přímo do životního prostředí.

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,9g/100g Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky Mýdlo Bělící činidla na bázi chloru

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×