Domestos čistič odpadů

500 ml
109,90 Kč 219,80 Kč/l
Země původu: Německo,

Popis produktu

Domestos tekutý čistič odpadů s dezinfekčním účinkem.

Bezpečný na všechny typy potrubí a septiky. Vhodný pro odpadní odtoky dřezu, sprchy, umyvadla a vany.

Použití

Jen pro ucpané odpady a potrubí (není vhodný pro ucpané toaletní mísy)
1. Pro neodtékající vodu:
Jednoduše nalijte celý obsah láhve do vody a nechte působit. Voda odteče, až bude odpad průchodný.
2. Pro pomalu odtékající vodu:
Nalijte celý obsah láhve do odtoku a nechte působit.
3. Poté důkladně propláchněte horkou vodou.

O výrobci

Unilever je jedním z největších dodavatelů výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Jejich produkty, které denně používá 2,5 miliardy spotřebitelů, prodávají ve více než 190 zemích světa.

Upozornění

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání. Uchovejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nejezte a nepijte při používání. Zamezte styku s kůží a očima.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůží a okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí). Vysoce toxický pro vodní organismy. Používejte pouze dle návodu. Zabraňte uvolnění koncentrovaného přípravku přímo do životního prostředí.

Důležité: Otevírejte opatrně. Láhev nestlačujte. Zabraňte vyšplíchnutí. Chraňte ruce, oči a děti před stykem se dřezem během užívání přípravku. Nepoužívejte zvon, protože přípravek může být stále v odpadu, pokud nedošlo k jeho vyčištění. Prázdnou láhev nepoužívejte na jiné účely. Láhev před odložením do odpadu bezpečně zavřete. Zamezte styku se zlatem a mosazí. Zamezte styku se starou, nebo odřenou glazurou a odřeným chromem. Nepoužívejte ve dřezu s odpadovým drtičem a na toaletní mísy.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

Složení

Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,9g/100g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky Mýdlo Bělící činidla na bázi chloru