-16 %

Domestos Total Hygiene Ocean fresh

0,7 l
Akce do 20. 10.
49,90 Kč 71,29 Kč/l59,90 Kč
Země původu: Maďarsko,

Domestos Total Hygiene dezinfekční WC gel je revoluce v čištění WC.

Jeho inovativní víceproudá tryska umožňuje přípravku zabíjet bakterie a likvidovat odolnou špínu a vodní kámen i na těžko dostupných místech. Vytváří tak ochranný štít mezi jednotlivými čištěními.

Použití

Odšroubujte uzávěr a stlačením lahve aplikujte gel rovnoměrně pod okraj toaletní mísy (cca 80 ml). Nechte působit 30 minut, poté spláchněte a v případě potřeby dočistěte toaletním kartáčem. Pro odstranění odolné špíny a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

O výrobci

Unilever je jedním z největších dodavatelů výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Jejich produkty, které denně používá 2,5 miliardy spotřebitelů, prodávají ve více než 190 zemích světa.

Upozornění

Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte pouze v toaletě. Důkladně spláchněte.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Obsahuje kyselinu amidosírovou a peroxid vodíku.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

Složení

Dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g
Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky Bělicí činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku) Parfum