Savo

Savo Univerzální dezinfekční sprej

500 ml
77,90 Kč  89,90 Kč*
155,80 Kč/l
Doporučená cena

Doručení už do 60 minut

60+ zákazníků pravidelně nakupuje

Země původu: Maďarsko,
Víte, že...
Lokální produkty a záruka čerstvosti

Každý den odebíráme ty nejčerstvější potraviny z místních zdrojů, kterým můžete důvěřovat.

Univerzální čisticí a dezinfekční přípravek s rozprašovačem je určen pro dokonalou hygienu ve vaší domácnosti.

Snadno a rychle se aplikuje na každý povrch i těžce dostupná místa, která vydezinfikuje a zanechá perfektně čisté. Odstraňuje 99,9 % bakterií. Čistič je vhodný na veškeré kuchyňské a koupelnové povrchy, například pracovní desky, odpadkové koše, obklady, sklo, dlažby, sanitární keramiku, toaletní sedátka a další omyvatelné povrchy.

  • víceúčelový sprej
  • univerzdální dezifekce do celé domácnosti
  • snadné použití
  • nezanechává šmouhy
  • osvědčená kvalita

Použití

Nastříkejte na čištěný povrch, nechte působit a setřete vlhkým hadříkem. Horké povrchy nechte před použitím přípravku vychladnout. Používejte na kuchyňské povrchy, sanitární keramiku, obklady, WC sedátko, odpadkové koše a další omyvatelné povrchy. Pro baktericidní účinnost nechte působit 15 minut, pro likvidaci virů nechte působit 60 minut. Předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. Když přípravek nepoužíváte, otočte trysku do polohy stop.

Po použití na chrom nebo pokovené povrchy ihned opláchněte. Nepoužívejte na dřevo, hliník, linoleum, koberce, textilie, poškozené a poškrábané povrchy.

O výrobci

Holandsko-britská společnost Unilever je dodavatelem výrobků pro osobní péči a péči o domácnost, potravin a nápojů. Výrobky dodává do 190 zemí světa. Pod Unilever patří například značky Hellmann’s, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, Knorr, Rexona nebo Dove.

Skladování

Skladujte vždy na suchém a před přímým slunečním světlem chráněném místě při teplotách 5–25 °C a mimo dosah dětí.

Upozornění

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: Sulfanové kyseliny, C14-17-sek.alkan, sodné soli. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování aerosolů.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výrobce

Unilever ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00  Praha 8 – Libeň
Česká republika

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Pouţívejte ochranné brýle/obličejový štít.

P261 Zamezte vdechování aerosolů.

P302 PŘI STYKU S KŮŢÍ:

P352 Omyjte velkým mnoţstvím vody.

P305 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ:

P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332 + P313 Při podráţdění kůţe: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Dezinfekční látka: chlornan sodný 0,52 g/100 g
Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Bělicí činidla na bázi chlóru (chlornan sodný) Parfum Limonene Methylisothiazolinone Methylchloroisothiazolinone