Rohlik.cz

Popis produktu

Savo tuhý WC blok zajišťuje hygienickou čistotu a dodává vaší toaletě svěží vůni.

Příprava a použití

  • Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě.
  • Zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, po rozpuštění WC bloku, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Savo.
  • Poté si umyjte ruce

Bezpečnostní varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejo­vý štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)pro­pionaldehyd, hexyl-2-hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzen­sulfonové, dodecylsíran sodný.

Složení

30% a více aniontové povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15% parfum Méně než 5% fosforečnany Aromatické uhlovodíky Butylphenyl methylpropional Alpha isomethyl ionone Limonene Benzyl alcohol Hexyl cinnamal Linalool

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×