Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Savo WC Blok Borovice 35g
-7%

Savo WC Blok Borovice 35g

Savo WC Blok Borovice 35g

Trvale výhodná cena %
24,90 Kč 26,90 Kč (24,90 Kč/ks)
Popis produktu

Savo tuhý WC blok zajišťuje hygienickou čistotu a dodává vaší toaletě svěží vůni.

Příprava a použití

  • Zavěste na hranu WC mísy a ujistěte se, že je na vodou oplachovaném místě.
  • Zbylý materiál včetně nerozpuštěného gelu, po rozpuštění WC bloku, vyhoďte do odpadkového koše a prázdnou klec doplňte náhradní náplní Savo.
  • Poté si umyjte ruce

Bezpečnostní varování

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejo­vý štít.

Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře.

Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umístěte do komunálního odpadu. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)pro­pionaldehyd, hexyl-2-hydroxybenzoát. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzen­sulfonové, dodecylsíran sodný.

Složení

30% a více aniontové povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15% parfum Méně než 5% fosforečnany Aromatické uhlovodíky Butylphenyl methylpropional Alpha isomethyl ionone Limonene Benzyl alcohol Hexyl cinnamal Linalool

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK