Alex Čistič na dřevěné podlahy s vůní Magic Wood

0,75 l
94,90 Kč 126,53 Kč/l
Země původu: Česká republika,

Alex Extra Protection Čistí a chrání podlahy včetně těch choulostivých, zabraňuje vysychání, které způsobuje vznik spár.

Obsahuje funkční silikony, které vytváří na povrchu ochranu před vlhkostí a skvrnami. Exkluzivní složení s lanolinem obnovuje vlastnosti, které dřevo ztrácí opotřebováním a časem.

Použití

Přidejte 4 plná víčka prostředku do kýble naplněného 5 l vody. Mop před použitím řádně vyždímejte. Vytřete podlahu jako obvykle.

Pro čištění a ošetřování nábytku a ploch rozmíchejte přípravek v kýblu v poměru 1 víčko na každý litr vody.

O výrobci

AC MARCA Czech Republic s.r.o. je společnost, která na českém trhu působí od roku 1995 a je součástí mezinárodního holdingu AC MARCA se sídlem v Barceloně. Je specialistou v oblastech péče o domácnost, hygiena, péče o tělo a v oblasti lepidel a tmelů.

Skladování

Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

Upozornění

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  

  • Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.
  • Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 
  • Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí. Vyhledejte lékařskou pomoc. 

Výrobce

AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Přišimasy 124
282 01 Český Brod
Česká republika