Rohlik.cz

Popis produktu

ALEX PROTECTION EXTRA čistí a chrání podlahy i jednotlivé spáry před vlhkostí. Vytváří na povrchu ochranu proti skvrnám. Exkluzivní složení s lanolinem zabraňuje vysoušení způsobující popraskání a zanechává příjemnou vůni.

Návod na použití: Pro čištění, ochranu a péči podlah: 1. Přidejte 2 víčka čističe do kýble naplněného do poloviny vodou. 2. Vytřete dobře vyždímaným hadrem. Pro časté čištění, ochranu a péči nábytku a ploch: 1. Přidat do kýble 1 víčko čističe na každý litr vody. Vyčistit hadříkem namočeným v přípravku. Není třeba oplachovat.

Bezpečnostní varování: Nepožívat. R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný bezpečným způsobem. S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Složení

< 5% mýdlo < 5% aniontové povrchově aktivní látky < 5% neiontové povrchově aktivní látky Parfémy Linalool D-limonene Benzisthiazolinone Methylisothia­zilinone

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×