Vanish Oxi Action Tekutý odstraňovač skvrn (2l)

20 praní
269,90 Kč 13,50 Kč/praní
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Tekutý a univerzální odstraňovač skvrn značky Vanish.

Vanish Oxi Action je velmi funkční odstraňovač skvrn. Použít jej můžete na velké viditelné skvrny, ale také na malé skvrnky, které vám při praní mohou uniknout. Odstraní skvrny již za pouhých 30 sekund Aktivuje se již při nízké teplotě praní a celé balení obsahuje 20 dávek.

 

 

Použití

Před praním: Nalijte 2 ml přípravku na skvrnu a dle potřeby skvrnu drhněte. Poté prádlo vyperte jako obvykle.

Namáčení: Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte. Nejlepších výsledků při odstraňování skvrn dosáhnete drhnutím skvrny před vymácháním. 

Praní: Přidejte k vašemu pracímu prostředku: x100ml. Dávkujte prací prostředek jako obvykle.

Jednoduše přidejte dávku do každého praní.

Doporučení k použití:
- Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
- Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
- Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Oxi Action uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.
- Když budete Vanish používat před praním, použijte vlažnou vodu.
- Nepoužívejte na oděvy, které vyžadují chemické čištění.
- Nelijte výrobek na žádné kovové části oděvů (např. knoflíky, zipy).
- Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
- Nenechávejte výrobek na oděvech zaschnout (kontaktní doba výrobku s oděvem je maximálně 10 minut).

O výrobci

Značka Vanish přináší do domácností produkty, jež si hravě poradí se skvrnami nejrůznějšího původu. Tekuté či sypké odstraňovače skvrn Vanish poskytují řešení jak pro bílé, tak i pro barevné prádlo, a to při zachování maximální šetrnosti k ošetřovaným materiálům. Velké oblibě se těší i Vanish na koberce. Jednoduché použití a vysoká účinnost je to, co činí odstraňovače skvrn Vanish výjimečnými.

Upozornění

Bezpečnostní informace:
Nebezpečné látky: peroxid vodíku; benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; alkoholy, C12-14, ethoxylované.
Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Při styku s kůží může přípravek způsobit zbělání kůže. Neznepokojujte se, zbělání je dočasné a vratné. V případě, že se postříkáte přípravkem, okamžitě se důkladně opláchněte vodou. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic. Nesměšujte s bělicími přípravky na bázi chloru.

Výrobce

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.
Vinohradská 2828/151
13000 Praha, Žižkov

Složení

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku
Neiontové povrchově aktivní látky Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Parfém Hexyl cinnamal