Lovela prací prášek na barevné prádlo (5kg)

40 praní
359,90 Kč 9,00 Kč/praní
Akce pro Rohlíček: 249,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Proč používat prášek Lovela?
- Hypoalergenní - speciálně vyvinutý pro praní oděvů, které přicházejí do styku s velmi citlivou pokožkou. - Účinné odstraňování nečistot. - Neobsahuje optické zjasňovače a enzymy. - Neobsahuje žádná umělá barviva. - Dobře se oplachuje. - S jemnou vůní bez zápachu. - Vhodný pro praní v automatických pračkách i pro ruční praní a namáčení.

Příprava a použití

Pokyny pro praní: - Tkaniny roztřiďte podle zbarvení a úrovně znečištění. - Před praním opláchněte pleny studenou vodou. - Silně znečištěné pleny a oděvy namočte před praním na 30 minut do prášku rozpuštěného ve vodě. - Při ručním praní nejdříve prášek opatrně rozpusťte ve vodě. - Při praní plen a dětského prádla zopakujte program oplachování. - Řiďte se pokyny výrobce oděvů.

Dávkování viz. obal.

Bezpečnostní varování

Lovela prášek na praní barevné prádlo VAROVÁNÍ Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složení

15% nebo více, avšak méně než 30% zeolity
5% nebo více, avšak méně než 15% neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku Méně než 5% mýdla, polykarboxyláty, aniontové povrchově aktivní látky, parfém