-35 %

Cif Actifizz Ocean čistící sprej

0,75 l
Akce do 20. 10.
64,90 Kč 86,53 Kč/l99,90 Kč
Země původu: Itálie,

Čistící sprej Cif Actifizz je pomocníkem pro bežný úklid v celém bytě.

Po aplikaci na nečistotu začne přípravek reagovat a jemně šumět, čímž dochází k oddělení špíny od povrchu.

Použití

Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen a lakované dřevo. Před použitím na nové nebo atypické povrchy, vyzkoušejte na malé nenápadné ploše. Důkladně opláchněte po použití na plastové a hliníkové povrchy.

O výrobci

Ve společnosti Cif věří ve zpřístupnění a zachování krásy pro každodenní potěšení všech. To je důvod, proč již více než 50 let produkty Cif odstraňují i nejhorší nečistotu bez poškození povrchů a zajišťují perfektní výsledky.

Upozornění

Cif Actifizz univerzální čisticí sprej. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvá-li podráždění očí: Vyhledejte lekářskou pomoc/ošetření.

Výrobce

UNILEVER ČR spol. s r.o.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8 - Libeň

Složení

< 5 % anionické povrchově aktivní látky
Parfém Benzisothiazolinone