-5 %

WC Net Professional Gel na ucpané odpady

1 l
Trvale výhodná cena %
84,90 Kč 84,90 Kč/l89,90 Kč
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Hustý gel: Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí.

Látky chránící potrubí: Pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání.

Kuchyňský dřez: ovoce, zelenina, kávové usazenin, popel, prach, smetana, olej, tuk, čistíccí prostředky, zemina ...

Sprcha a umyvadlo: vlasy, tělesný tuk, krémy, tůhé deodoranaty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení ...

Návod na použití:
- Nalijte polovinu obsahu balení aniž byste odstranili neodtékající vodu - Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon - Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc. - Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění - Propláchněte teplou vodou

Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

Bezpečnostní varování: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah děti. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Složení

Hydroxid sodný
Chlornan sodný Lauryldimethylminoxid <5% bělící činidla na bázi chlóru Amfoterní povrchově aktivní látky Mýdlo Polykarboxyláty