Rohlik.cz

Popis produktu

Hustý gel: Husté gelové složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí.

Látky chránící potrubí: Pomáhají chránit potrubí a předcházet škodám způsobeným vápenatými usazeninami.

Odstraňuje základní druhy zbytků, které způsobují ucpání.

Kuchyňský dřez: ovoce, zelenina, kávové usazenin, popel, prach, smetana, olej, tuk, čistíccí prostředky, zemina …

Sprcha a umyvadlo: vlasy, tělesný tuk, krémy, tůhé deodoranaty, pěnová tužidla, pasty na zuby, gely na holení …

Návod na použití:

  • Nalijte polovinu obsahu balení aniž byste odstranili neodtékající vodu
  • Nepřidávejte horkou vodu ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon
  • Nechte působit alespoň 15 minut. Při silném znečištění nechte působit přes noc.
  • Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění
  • Propláchněte teplou vodou

Při použití jednou týdně pomáhá předcházet ucpání odpadu.

Bezpečnostní varování: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými přípravky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór). Způsobuje poleptání. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah děti. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

Složení

Hydroxid sodný Chlornan sodný Lauryldimethyl­minoxid <5% bělící činidla na bázi chlóru Amfoterní povrchově aktivní látky Mýdlo Polykarboxyláty

Váš košík je prázdný.

Jak účtujeme zboží na váhu?

Cena zboží s poznámkou „cca“ je pouze orientační. Zaplatíte za skutečnou hmotnost zboží.

Pokud platíte kartou, případný rozdíl vám bude po doručení nákupu vrácen zpět na účet.

Pokud platíte hotově, kurýr vám sdělí výslednou cenu.

Ale nebojte, žádný velký rozptyl okolo přibližné hmotnosti neobdržíte.

Pokračovat v nákupu

×