Duck Fresh Discs 5v1 čistič WC active eukalyptus

36 ml
84,90 Kč 2 358,33 Kč/l
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Popis produktu

Zabraňuje usazování vodního kamene
Dlouhodobě osvěžuje Hygienická aplikace Čistí s každým spláchnutím Vydrží až 8 týdnů S bělicím účinkem* * obsahuje <5% bělicí činidla na bázi kyslíku

Gelový disk přilne k WC míse.

Příprava a použití Po použití může být atraktivní pro malé děti. Výrobek umístěte na nejméně viditelné místo pro děti. Čtěte návod pro použití na vnitřní straně balení.

Bezpečnostní varování

Duck® Fresh Discs™ - čistič WC Active Eukalyptus™

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Zamezte styku s kůží.

Složení

Obsahuje 2-methylundecanal