Site languages:ČeskyEnglish

Duck Fresh Discs Čistič WC limetka náplň 2 x 36ml

2 ks
139,90 Kč 69,95 Kč/ks
Země původu: dle aktuální nabídky
pro přesnou informaci kontaktujte zákaznickou podporu

Výhodné balení - 2 náhradní náplně do Duck Fresh Discs.
Vydrží až 16 týdnů. Čistí a voní s každým spláchnutím. Odstraňuje vodní kámen.

Návod pro použití: Podívejte se na vnitřní stranu na úplný návod pro použití a obal si uschovejte.

Použijte držák ze základního balení, který není součástí tohoto výrobku.

Prázdný obal a zásobník odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu!

Bezpečnostní varování

Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte dle návodu. Dávejte pozor na malé děti, když jsou blízko toalety. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Používejte pouze na WC mísy. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celého používání. Zamezte styku s kůží. Obsahuje d-limonene. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení

> 30% neiontové povrchově aktivní látky
Parfémy Limonene Citral Geraniol Citronellol