Přihlásit Můj účet

Zapomenuté heslo na Rohlik.cz

Pro obnovení hesla zadejte email na který jste se zaregistrovali.


Nabídka
0
0 Kč

Váš košík čeká, co dobrého si vyberete :-)

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn (665g) 22 praní
-24%

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn (665g)

Vanish Oxi Action Odstraňovač skvrn (665g)

22 praní
Trvale výhodná cena %
Popis produktu

Doporučení k použití přípravku:

 • Vždy dodržujte pokyny k praní na štítku pro péči o oděv nebo látku.
 • Zkontrolujte stálost barvy otestováním na skrytém místě na látce. Opláchněte a nechte oschnout.
 • Po každém použití víčko opět uzavřete a přípravek Vanish Oxi Action uchovávejte na chladném a suchém místě. Dávkovací odměrku vraťte zpět do nádoby s přípravkem až tehdy, když bude čistá a suchá.
 • U odolných skvrn může být nutno proces zopakovat.
 • Nepoužívejte na žádné oděvy nebo koberce vyrobené z vlny, hedvábí či kůže.
 • Nepoužívejte na povrchově upravované nebo natírané povrchy – například dřevo, kovy atd.
 • Nenamáčejte látky s kovovými upevňovacími prvky nebo s povrchovou úpravou zajišťující odolnost vůči ohni.
 • Nevystavujte ošetřené nebo namáčené oděvy zdrojům přímého tepla ani přímému slunečnímu světlu před jejich vypráním nebo pečlivým opláchnutím.
 • Zajistěte, aby výrobek nebyl v nádobě ničím kontaminován.
 • Jakmile dojde ke smíchání, neponechávejte roztok v hermeticky uzavřené nádobě. Z roztoku se bude uvolňovat kyslík a v uzavřené nádobě by mohlo dojít k hromadění tlaku s následkem úniku výrobku.

Před praním:

 • Smíchejte ¼ odměrky prášku se ¾ odměrky vody.
 • Aplikujte tuto směs na skvrnu.
 • Drhněte skvrnu podle potřeby.
 • Po přípravě vyperte jako obvykle.
 • Vyčistěte a osušte odměrku před jejím vrácením do nádoby.

Namáčení:

 • Přidejte jednu odměrku ke 4 litrům vody.
 • Pro bílé prádlo 6h max.
 • Pro barevné prádlo 1h max.
 • Po namáčení vyperte jako obvykle nebo pečlivě vymáchejte.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků skvrny před vymácháním drhněte.

Praní:

 • Přidejte spolu s vaším pracím prostředkem:
 • U odolných a zaschlých skvrn X1.
 • U běžných skvrn X½.

Jednoduše přidejte jednu odměrku do každého praní.

Bezpečnostní informace: Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3).

Bezpečnostní varování: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Nádobu uchovávejte v chladném a dobře větraném místě. Pro citlivou pokožku se doporučuje použití rukavic.

Složení

30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky Neiontové povrchově aktivní látky Zeolity Enzymy Parfém (pro informace o složkách viz. www.rbeuroinfo.com)

Čas doručení si zvolíte až v objednávce OK